KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Historia

Historia Przedszkola Samorządowego nr 1 sięga lat powojennych. Zaczęło ono bowiem funkcjonować w 1946 roku jako ochronka z siedzibą w Domu Parafialnym przy ulicy 1 Maja.

W roku 1951 już jako Przedszkole nr 1 zostało przeniesione do przedwojennego Domu Strzelca. Było to przedszkole dwuoddziałowe, czynne dziewięć godzin dziennie. Funkcję kierownika placówki pełniły: Mielczarek, Janina Ławska, Kazimiera Wlazłowska, Kazimiera Pyzalska, Grażyna Hebda.

Od 1959 roku placówka zyskała miano wzorcowej i stała się siedzibą Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych, nadzorującego pracę wychowawczo – dydaktyczną w całym powiecie.Pod kierunkiem Janiny Ławskiej  PODKO zajmował się prowadzeniem zajęć pokazowych, warsztatów, kursów, konferencji metodycznych.

W roku 1970 oddano do użytku pierwszy w mieście budynek przedszkolny przy ulicy 1 Maja 4a, do którego przeniesiono Przedszkole nr 1. Uroczyste otwarcie nastąpiło 7 listopada 1970 roku z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich. W tym czasie dyrektorem placówki była Grażyna Hebda. Przedszkole zapewniało opiekę wychowawczo – dydaktyczną wychowankom w czterech grupach wiekowych. Placówka była bardzo dobrze wyposażona w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.W związku z powstaniem Kopalni Węgla Brunatnego i budową Elektrowni nastąpił dynamiczny rozwój miasta i ogromny napływ ludności, a tym samym wzrosło zapotrzebowanie miejsca w przedszkolach. W trosce o dzieci swoich pracowników zakłady pracy nawiązały współpracę z przedszkolami. Patronat nad Przedszkolem nr 1 objął Energoinż. W tym okresie zmodernizowano placówkę, ogrodzono i zagospodarowano ogród przedszkolny.

W latach 1979 1984 dyrektorem przedszkola była Janina Ławska, po jej odejściu na emeryturę na to stanowisko powołano Mariannę Cichowicz.W latach osiemdziesiątych do przedszkola wpływało corocznie ponad 300 wniosków. Taka sytuacja skłoniła władze oświatowe do powołania dodatkowej piątej grupy, jak również wicedyrektora. Funkcję tę objęła mgr Jolanta Izdebska i pełniła ją do 1989 roku. W latach 1989- 2006 w przedszkolu znajdowała się siedziba nauczyciela - doradcy metodycznego mgr Marii Piotrowskiej. Opieką metodyczną w zakresie wychowania przedszkolnego objęci byli wszyscy nauczyciele z powiatu bełchatowskiego. Placówka umożliwiała również odbywanie praktyk pedagogicznych studentom. 

Przedszkole nr 1 od momentu powstania było przedszkolem miejskim, a od 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 czerwca 1992 roku stało się przedszkolem samorządowym działającym jako samodzielna jednostka budżetowa. W  latach 1997 – 2007 dyrektorem placówki była mgr Urszula Wilk. Wyjątkowym wydarzeniem w życiu Przedszkola Samorządowego nr 1 było uroczyste nadanie imienia „Pod Topolą”, a miało to miejsce 28 maja 1999 r. Od września 2002 w przedszkolu realizowany jest nasz autorski „Program Edukacji Zdrowotnej i promocji zdrowia”, dzięki czemu przedszkole „Pod Topolą” stało się placówką promującą zdrowie. W ramach konkursu „Na najlepszą placówkę oświatową w kategorii przedszkola” w czasie obchodów  Dnia Edukacji Narodowej Przedszkolu „Pod Topolą”przyznano dwukrotnie pierwsze miejsce i raz trzecie. W wyniku przeprowadzonego konkursu na dyrektora od września 2007 roku funkcję tę pełniła mgr Urszula Dudek-Nitecka. W roku 2008 została utworzona szósta grupa, a także zakupione zostały nowe meble do sal przedszkolnych.

W lipcu i sierpniu 2012 roku budynek przedszkolny został ponownie wyremontowany. Aby poprawić bezpieczeństwo dzieci przebudowano układ komunikacyjny budynku. Odnowiono klatki schodowe wewnętrzne, wymieniono drzwi.

We września 2012 roku dyrektorem placówki została mgr Izabela Czaja.