KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Odpłatność

ODPŁATNOŚĆ LUTY 2020 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie tj. 7.00-12.00.
Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, poza wyżej wymienionym czasem przez dziecko do lat 5 wynosi 1zł.
Z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwolnione są dzieci 6 - letnie (rocznik 2013).

Dzienna stawka żyweniowa wynosi - 6,80zł

Uchwała Nr XLVI/410/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa przewiduje zniżki dla rodziców:

  • dla rodzica samotnie wychowującego dziecko - 25%
  • za drugie dziecko w przedszkolu - 50%
  • za trzecie i następne dziecko w przedszkolu - 75%

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz za wyżywienie naliczane są  w zależności od frekwencji dziecka w danym miesiącu.Płatności za usługi dokonywane będą miesięcznie, w terminach wskazanych przez Przedszkole, nie później jednak niż do 20 dnia każdego miesiąca.
Opłaty za przedszkole uiszczane drogą elektroniczną należy wpłacać na konto:
PKO BP 26 1020 3958 0000 9802 0268 3530
z wyszczególnieniem wpłat:
1. za pobyt
2. za żywienie